çavşır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Maydanozgillerden bir bitki "(Opopanax chironium)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Arapça cāvṣīr

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu bitkinin eczacılıkta kullanılan reçinesi


Hecelenişi / Hecelemesi;
çav-şır