çatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Odun, değnek, kılıç, tüfek vb. uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kereste vb.ni birbirine tutturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükü hayvana iki yanlı yüklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemiler birbirine çarpmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, hukuk"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Başa yemeni, çatkı, yazma vb.ni bağlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı olaylarla karşılaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Rastlamak, karşılaşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazıyla veya sözle sataşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

İlişkili birleşik kelimeler; "çöpçatan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çat-mak