çatma kaş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralarında kılsız yer olmayıp birbirine kavuşmuş olan kaşlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çat-ma kaş