çatlatmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatlak duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatlamasına yol açmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sabrını taşırmak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aklını kaçırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çat-lat-mak