çatlasa da veya çatlasa da patlasa da ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`elinden gelen her çareye başvursa da` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çat-la-sa da veya çat-la-sa da pat-la-sa da