çatkılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çift öküzlerini birbirlerine bağlayan çifte boyunduruklu ağaç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çat-kı-lık