ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatallanabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-tal-la-na-bil-me