çatallı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatalı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatal durumunda olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Pürüzlü "(ses)"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok ihtimali olan

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çatallı iğne"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tal-lı