çatal matal kaç çatal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

üzerine atlanıp sırtına oturulacak gözleri kapalı kişinin, üzerinde oturanın tek veya çatal biçimde kaldırılmış çift parmağının kaç olduğunu bilmesi temeline dayanan bir tür birdirbir oyunu


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tal ma-tal kaç ça-tal