çatal kazık yere batmaz veya geçmez veya çakılmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tal ka-zık yere bat-maz veya geç-mez veya ça-kıl-maz