çatal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok kola ayrılan değnek

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yol, ağaç gibi kollara ayrılan şeylerin ayrılma yeri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dallı olan şeylerin her kolu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört uzun dişli çoğunlukla metal araç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Dirgen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir tür olta iğnesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Ucu kollara ayrılmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat "

8. Anlamı (eş anlamlısı):

İki anlamlı, iki türlü anlaşılabilir

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat "

9. Anlamı (eş anlamlısı):

İki taraflı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat "

İlişkili birleşik kelimeler; "çatal ağız" "çatal aşı" "çatal ayak" "çatal bel" "çatal bıçak takımı" "çatal çivi" "çatal don" "çatal flama" "çatal iğne" "çatal kaldıraç" "çatalkara" "çatal kargı" "çatal kazık" "çatal kundak" "çatalkuyruk"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tal