çatırdamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Çatır` diye ses çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökmeye, yok olmaya yüz tutmak, tehlikeli duruma düşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tır-da-mak