çatılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatısı olan "(yapı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatılmış olan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Başına çatkı bağlanmış olan


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tı-lı