ne demek?

► asık suratlılık

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-tık su-rat-lı-lık