çatı ekleri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: "(Sev-in-)", (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tı ek-le-ri