çatıştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine çattırmak, kavga ettirmek, birbirine düşürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tış-tır-mak