ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Tipi / Türü;

-i -leFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-tış-tı-ra-bil-mek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatıştırmaya gücü yetmek

Tipi / Türü;