çatıştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatıştırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tış-tı-ra-bil-mek