çatışabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatışma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatışmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tı-şa-bil-mek