çatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mimarlık"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Barınılan, sığınılan yer.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek "(sev-in-)", sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

İlişkili birleşik kelimeler; "çatı arası" "çatı ekleri" "çatı eteği" "çatı faresi" "çatı kaplayıcı" "çatı katı" "çatı kirişi" "çatı örtüsü" "çatı penceresi" "alın çatı" "çadır çatı" "dönüşlü çatı" "edilgen çatı" "ettirgen çatı" "ikili çatı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tı