çarpmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hızla değmek, vurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Etkisiyle birdenbire hasta etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak

4. Anlamı (eş anlamlısı):

El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darbetmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -le, matematik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurnazlıkla ele geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalp, hızlı hızlı vurmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "çarpan balığı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çarp-mak