çarpım tablosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birden dokuza kadar birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren çizelge, çarpım cetveli, kerrat cetveli

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-pım tab-lo-su