çarpılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpık duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yankesici tarafından eşyaları el çabukluğuyla çalınmak, soyulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aldatılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekiciliğine kapılmak, etkilenmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye ederinden fazla para ödemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-pıl-mak