çarpık çurpuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok çarpık, eğri büğrü, çarpuk çurpuk

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Değersiz, basit

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-pık çur-puk