çarpışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpışmak işi, müsademe, sadme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-pış-ma