ne demek?

Çarpışılmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çar-pı-şıl-ma