çarliston marka kereste ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Az bulunan kereste

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Haddini bilmez, terbiyesiz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-lis-ton mar-ka ke-res-te