çarkıfelekgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, örneği çarkıfelek olan bir bitki familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-kı-fe-lek-gil-ler