çarkçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesici aletleri çarkla bileyen kimse, bileyici

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Vapurlarda makine bölümünü yöneten kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "denizcilik"

İlişkili birleşik kelimeler; "çarkçıbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çark-çı