ne demek?

Kesici aletleri çarkla bileyen kimse; bileyici

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"çarkçıbaşı"

Hecelenişi / Hecelemesi;

çark-çı

Vapurlarda makine bölümünü yöneten kimse

Tipi / Türü;

denizcilik

Kullanımı;

"Karısı bir deniz çarkçı subayının kızıdır."