çarşamba karısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçı başı karmakarışık, üstü başı özensiz kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Alkarısı


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-şam-ba ka-rı-sı