çarşaf ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça çāder + şeb

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınların kullandığı ve baştan örtülen, pelerinli, eteklikli sokak giysisi

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "çarşaf çarşaf" "yatak çarşafı" "yorgan çarşafı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-şaf