çarşılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarşı esnafı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarşısı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-şı-lı