ne demek?

Çarığı olmayan veya çarık giymemiş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-rık-sız