çarıklı erkânıharp ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurnaz veya uyanık köylü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,şaka yollu, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-rık-lı er-kâ-nı-harp