ne demek?

Çapraz olarak; çaprazlamasına, kılıçlama, kirişleme, makaslama, çaprazvari

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Cesedi çukura yerleştirip üzerini tahtalarla çaprazlama örttüler."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çap-raz-la-ma


Testerenin keserken sıkışmaması için dişlerini belli ölçülere göre sağa sola bükme

Tipi / Türü;

isim