ne demek?

karşı yönlerden kuşatmak

Kullanımı;

"Mitralyözler onu çapraza almış, kızıl iğneleriyle gövdesini delik deşik ediyorlardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çap-ra-za al-mak

herhangi bir konuda çeşitli yönlerden sıkıştırmak

Tipi / Türü;

mecaz