çapraz sorgu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ceza yargılamasında cumhuriyet savcısının, müdafi veya vekil sıfatlı avukatın, sanığa, katılana, tanığa, bilirkişiye ve duruşmaya çağrılmış kişilere, hâkim önünde, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilmesi biçimindeki sorgulama tekniği, çapraz sorgulama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çap-raz sor-gu