çapraz kafiye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dörtlüklerde birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin birbiriyle kafiyeli olduğu düzen

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çap-raz ka-fi-ye