çapraşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karışık, çapraşık, çözülmez duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İki şey birbiriyle çapraz olarak kesişmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
çap-raş-mak