ne demek?

Çapraşıklaşmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çap-ra-şık-laş-ma