ne demek?

Çapkınlaşmak işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

çap-kın-laş-ma