çapkınlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çapkın olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çapkınca davranış


Hecelenişi / Hecelemesi;
çap-kın-lık