çapkın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşan "(kimse)", hovarda

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Cinsellik hatırlatan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Haylaz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Okşayıcı bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

İlişkili birleşik kelimeler; "mahalle çapkını" "yalıçapkını"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çap-kın