çaparız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinden çıkılamayacak kadar güç olan, karışık iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

kelimesinin kökeni; Rumca çaparız

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir zincirlerinin birbirine dolaşıp karışması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında, denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-pa-rız