çapanoğlu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işte gizli kalmış kötü ve aksak yan, kuşkulu durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hileli, kuşkulu, karışık durum

Özelliği / Tipi / Türü; "argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-pa-noğ-lu