çapak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözün salgıladığı sıvının göz pınarında veya kirpiklerde birikerek pıhtılaşması veya kuruması sonucu oluşan beyaz-sarımsı kalıntı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Madenler dövülürken sıçrayan ince, ufak parça.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Metal veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sazan familyasından, vücudu yandan basık, 50 santimetre uzunluğunda, 4-5 kilogram ağırlığında, sarı pullu, eti tatsız, kılçıklı bir tatlı su balığı "(Abramis brama)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-pak