ne demek?

Düşme veya birbirine çarpma sırasında kaba ve zevksiz ses çıkararak; çangıl çungul

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Kullanımı;

"Fincancı katırının boynundaki çangır çungur sallanan cam boncuklar nasılsa, körük gibi şişirilen göğüsler üzerinde de nişanlar işte öyle sallanmaya başladı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

çan-gır çun-gur