çangır çungur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşme veya birbirine çarpma sırasında kaba ve zevksiz ses çıkararak, çangıl çungul

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çan-gır çun-gur