çanak yalayıcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalkavukluk. "(Dalkavukça davranış, kemik yalayıcılık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-nak ya-la-yı-cı-lık