çanak ağızlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük ağızlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sır saklamaz

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-nak a-ğız-lı