çanına ot tıkmak veya tıkamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sesini çıkaramayacak, kötülük edemeyecek bir duruma getirmek, susturmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-nı-na ot tık-mak veya tı-ka-mak