ne demek?

Çamurlayabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ça-mur-la-ya-bil-me